Voor het schooljaar 2022-2023 vindt u hier een overzicht van de personele bezetting voor dit schooljaar. Nieuws, foto’s , filmpjes e.d. delen wij met onze ouders via onze ouderapp “Kwieb”. Deze ouderapp is alleen toegankelijk voor de ouders van onze leerlingen.