Spelend leren

De Kardinaal Alfrinkschool biedt een rijke leeromgeving voor kleuters met uiteenlopende speelhoeken. Het aanbod is thematisch, waarbij de kinderen ontdekkend en onderzoekend leren. Bij het aanbieden van de thema’s besteden we aandacht aan het verkennen, verbinden en verrijken door spel. Bij jonge kinderen staan alle zintuigen open, ontdekken gebeurt niet alleen door te luisteren. We zien spelen en bewegen als een volwaardige manier om te groeien in ontwikkeling. Spelen staat bij ons op nummer 1.

Creativiteit

Het lijkt vanzelfsprekend dat kinderen met plezier naar school gaan, maar voor sommige kinderen is dit nog een uitdaging. Wij sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen en daardoor ontwikkelen ze plezier in leren. De activiteiten zijn divers en ze stimuleren de creatieve ontwikkeling van het kind. Zo ontdekken de kinderen onbekende hoeken en materialen en ervaren ze gedurende het jaar talenten van zichzelf en/of de anderen. Bij creatieve activiteiten is het proces belangrijker dan het resultaat. Kinderen moeten in alle vrijheid kunnen experimenteren.

Welbevinden

Wij bevorderen de sociale redzaamheid door spelsituaties te creëren in een uitdagende en afwisselende omgeving. Bij de kinderen wordt de zelfstandigheid vooral aangemoedigd door zelfredzaamheid te bevorderen. De leerkracht heeft een begeleidende rol, stuurt en stimuleert hierbij waar nodig. Binnen het spel doet het kind ervaringen op in de omgang met zichzelf en de ander. Door deze ervaringen groeit het kind.

Groei

Op de Kardinaal Alfrinkschool werken we planmatig aan het volgen van de ontwikkeling van kinderen. We houden rekening met de individuele onderwijsbehoeften d.m.v. observaties. De bevindingen vanuit deze observaties verwerken we in het registratiesysteem ‘Kijk’.

Door het gericht observeren van de ontwikkelingsgebieden en mee te spelen met de kinderen, volgen wij het kind in zijn ontwikkeling. De leerkracht stemt het aanbod af op de onderwijsbehoeften van het kind.

Voor ons staan de ontwikkeling en onderwijsbehoeften van het kind op de voorgrond. We blijven niet zozeer stilstaan bij wat moeilijk loopt, maar proberen op zoek te gaan naar kansen om te groeien. Niet elk kind hoeft hetzelfde te presteren.