Wat doet de OV
De Oudervereniging (OV) organiseert in samenwerking met het team verschillende activiteiten op school. Veel van deze activiteiten kunnen zonder deze extra ondersteuning niet plaatsvinden. Jaarlijks organiseert de OV: het sinterklaasfeest, de kerstviering, het carnaval, de paasviering, diverse sportactiviteiten, het schoolreisje, andere bijzondere activiteiten en het afscheid van groep 8. De OV vergadert ongeveer acht keer per jaar.

Samenstelling
De samenstelling van de OV in het schooljaar 2019-2020 is als volgt:
Monique Nieuwenhuijzen, Voorzitter (moeder van Dylano, 3A)
Robin Krins, Penningmeester (vader van Noa en Finn, 4/5)
Maaike Mathu, Secretaris (moeder van Imme, 1/2B en Kiki, 3B)
Maartje van der Slik (moeder van Robbin, 8)
Abigail Leising (moeder van Fleur, 8)
Ramona van Herpen (moeder van Chris, 1/2A en Lotus, 6)
Frencis van Bruggen (moeder van Mexi, 3A)
Bibian van Leeuwen (moeder van Sera, 1/2D en Jade, 1/2C)
Agnes Baptist (moeder van Gwen, 1/2C en Quinten, 3B)
Marcella Mol (moeder van Tobias, 1/2A)
Jennifer van der Lans (moeder van Lucas, 1/2C en Isabella, 1/2A)
… en vanuit het team sluit Juf Thea (3B) aan bij de vergaderingen.

Hulpouders
Regelmatig heeft de OV ook hulp nodig van andere ouders. Ouders kunnen zich daarvoor het hele jaar door opgeven via het inschrijfformulier hulpouders.

Lidmaatschap
Het huishoudelijk reglement van de OV geeft aan dat inschrijving van uw kind op school, automatisch ook het lidmaatschap van de oudervereniging inhoudt, tenzij u schriftelijk aangeeft daar géén prijs op te stellen.

Vrijwillige ouderbijdrage
De OV vraagt aan u een vrijwillige ouderbijdrage. Voor het schooljaar 2019/2020 en 2020/2021 bedraagt deze 25 euro per kind. Zonder deze bijdrage zou een aantal activiteiten niet plaats kunnen vinden. Het bedrag is exclusief de kosten voor het schoolreisje en het kamp van groep 8, maar inclusief een ongevallenverzekering. De ouderbijdrage wordt via automatische incasso geïnd. Het rekeningnummer is NL 44 RABO 0320 7816 58 t.n.v. Oudervereniging Kardinaal Alfrinkschool te Waddinxveen. U wordt hierover tijdig op de hoogte gebracht aan het begin van het schooljaar.

ALV
Eens per jaar legt de OV in de Algemene Ledenvergadering verantwoording af over hun handelen. Tijdens deze vergadering worden ook de nieuwe leden benoemd. De datum voor deze openbare vergadering vindt u terug op de jaarkalender.

Contact
Mocht u vragen hebben voor de OV dan kunt u hen altijd aanspreken. Ook zijn zij bereikbaar via het volgende mailadres: ov.kardinaalalfrinkschool@degroeiling.nl

Foto (v.l.n.r.)
Abigail, Maaike, Robin, Marcella, Jennifer, Maartje, Monique, Bibian, Frencis, Agnes, Ramona en juf Thea