Wat doet de OV
De Oudervereniging (OV) organiseert in samenwerking met het team verschillende activiteiten op school. Veel van deze activiteiten kunnen zonder deze extra ondersteuning niet plaatsvinden. Jaarlijks organiseert de OV: het sinterklaasfeest, de kerstviering, het carnaval, de paasviering, diverse sportactiviteiten, het schoolreisje, andere bijzondere activiteiten en het afscheid van groep 8. De OV vergadert ongeveer acht keer per jaar.

Samenstelling
De samenstelling van de OV in het schooljaar 2021-2022 is als volgt:
Agnes Baptist, Voorzitter (moeder van Gwen en Quinten)Robin Krins, Penningmeester (vader van Noa en Finn)Maaike Mathu, Secretaris (moeder van Imme en Kiki)Ramona van Herpen (moeder van Chris en Lotus)Frencis van Bruggen (moeder van Mexi en Jake)Bibian van Leeuwen (moeder van Marte, Sera en Jade)Jennifer van der Lans (moeder van Madeleine, Lucas en Isabella)Daniëlle Koetsier (moeder van Sophie en Job)Wendy van der Voort (moeder van Stan en Bente)Sietske van Vloten (moeder van Jelte)
Dave Leidermeijer (vader van Novi, Reza en Evi)
Bas van Goolen (vader van Lars)
Marjolein Toet (moeder van Merel en Fiene)
Kim Boeve (moeder van Fenna en Sofie)
Ana Truong (moeder van Emma)
… en vanuit het team sluit Juf Thea aan bij de vergaderingen.

Van links naar rechts:
Bovenste rij: Bibian, Jennifer, Marjolein, Ana, Frencis, Danielle, Wendy, Bas, Robin
Onderste rij: Ramona, Sietske, Maaike, Agnes, Kim, Dave

Lidmaatschap
Het huishoudelijk reglement van de OV geeft aan dat inschrijving van uw kind op school, automatisch ook het lidmaatschap van de oudervereniging inhoudt, tenzij u schriftelijk aangeeft daar géén prijs op te stellen.

Vrijwillige ouderbijdrage
De OV vraagt aan u een vrijwillige ouderbijdrage. Voor het schooljaar 2021/2022 bedraagt deze 52,50 euro per kind. Zonder deze bijdrage zou een aantal activiteiten niet plaats kunnen vinden. Het bedrag is inclusief de kosten voor het schoolreisje en ongevallenverzekering, maar exclusief de kosten voor het kamp van groep 8. De ouderbijdrage wordt via automatische incasso geïnd. Het rekeningnummer is NL44 RABO 0320 7816 58 t.n.v. Oudervereniging Kardinaal Alfrinkschool te Waddinxveen. U wordt hierover tijdig op de hoogte gebracht aan het begin van het schooljaar.

ALV
Eens per jaar legt de OV in de Algemene Ledenvergadering verantwoording af over hun handelen. Tijdens deze vergadering worden ook de nieuwe leden benoemd. De datum voor deze openbare vergadering wordt gecommuniceerd via de nieuwsbrief.

Contact
Mocht u vragen hebben voor de OV dan kunt u hen altijd aanspreken. Ook zijn zij bereikbaar via het volgende mailadres: ov.kardinaalalfrinkschool@degroeiling.nl