Kennismakingsgesprek
Graag ontvangen Anne-Marije van Groningen of Bastiaan Top (directie) u voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek en een rondleiding door het schoolgebouw. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken (0182-619856) of mailen naar info.kardinaalalfrinkschool@degroeiling.nl. Uiteraard is uw kind van harte welkom bij dit gesprek. Na het kennismakingsgesprek ontvangt u de schoolgids en een aanmeldformulier van ons.

Wanneer aanmelden?
U kunt een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek vanaf de tweede verjaardag van uw kind. Graag ontvangen wij de aanmelding rond de derde verjaardag. Wij hebben dan voldoende tijd om onze organisatie aan te passen aan het te verwachten aantal kinderen. Echter, indien u wat later gestart bent met het zoeken naar een geschikte basisschool, dan is uw aanmelding ook korter voor de vierde verjaardag van uw kind van harte welkom. Voor het schooljaar 2022-2023 zitten onze groepen 1-2 ,5, 6 en 8 vol. Voor het schooljaar 2023-2024 kunt u wel aanmelden voor groep 1-2. Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging van inschrijving.

Verwachtingen
Het is voor ons belangrijk om aan te kunnen sluiten bij de individuele onderwijsbehoefte van onze leerlingen en bij de verwachtingen die u als ouders heeft van de school. In het kennismakingsgesprek praten wij hier graag met u over.

Wennen op school
Na aanmelding van uw kind wordt u ongeveer zes weken vóór zijn/haar vierde verjaardag gebeld door de toekomstige leerkracht. Er worden dan wenafspraken gemaakt voor een aantal dagdelen. Helaas is het niet mogelijk om al eerder te straten. Ongeveer zes weken na de start van uw kind op onze school nodigt de leerkracht u uit voor een gesprek, waarbij de eerste ervaringen worden gedeeld en informatie wordt uitgewisseld. U krijgt voorafgaand aan dit gesprek een vragenlijst mee naar huis. Daarin vragen wij naar recente informatie over de ontwikkeling van uw kind.