Algemeen Voor een goed functionerende school is overleg nodig tussen ouders, leerkrachten en directie. Wat in het bedrijfsleven de ondernemingsraad is, is op school de Medezeggenschapsraad (MR). Elke school moet een MR hebben. De Wet Medezeggenschap Onderwijs regelt de samenstelling, taken en bevoegdheden van de raad.

Wat is de samenstelling van de MR? De MR bestaat doorgaans uit de geledingen ouders en  personeelsleden. Een MR-lid neemt in principe deel aan de MR voor een periode van vier jaar. Alle ouders kunnen zich kandidaat stellen voor de MR.

Hierbij willen wij de medezeggenschapsraad graag aan u voorstellen:

– Peter Groot, vader van Imme en Kiki , voorzitter
– Mike Schut, vader van Fay, secretaris
– Elise Demeijer, moeder van Thomas
– Lindi Baars, leerkracht groep 1/2A
– Marliese Monteiro, leerkracht groep 3B
– Daniëlle Stolk, leerkracht groep 4

Wat doet de MR? MR-leden bespreken met elkaar en directie alles wat voor school van belang is. De MR heeft daarbij recht op alle informatie die voor het uitoefenen van zijn taken nodig is. Hierbij kan de MR ook zelf zaken op de agenda plaatsen en ongevraagd standpunten innemen, voorstellen doen of zaken adviseren aan het bestuur. Voor een aantal zaken heeft de directie instemming of advies van de MR nodig. Bijvoorbeeld als het rooster wordt gewijzigd, het schoolplan wordt aangepast, er een andere (reken)methode wordt aangeschaft, bij de benoeming van nieuw personeel, besteding van geld, enzovoort. Elk jaar keren ook de formatie en de begroting weer terug op de agenda: hoeveel leerlingen zijn er volgend jaar? Hoeveel geld is er? Welke klassenindeling past daar het beste bij? Stemt de MR niet met het voorstel in, dan kan het bestuur het beleid niet uitvoeren. Daarnaast zijn er ook onderwerpen waarbij je gewoon met gezond verstand meedenkt over een probleem of juist over iets leuks. Wat vinden we slim of handig, hoe ga je ergens mee om, wat zouden de ouders daarvan vinden? Bijvoorbeeld de inzet sociale media, pesten en veiligheid. Kortom, alle zaken die het wel en wee van de hele school betreffen.

Laat van je horen! De MR behartigt de belangen van alle ouders en leraren. Input van ouders is dus heel belangrijk voor ons! Heb je een tip, bespreekpunt of idee dan kun je ons uiteraard aanspreken. Tevens kun je ons onder het volgende mailadres bereiken: mr.kardinaalalfrinkschool@degroeiling.nl.