Kindcentrum KAS werkt volgens een continurooster. Op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zijn de kinderen van groep 1 t/m groep 8 op school van 08.30 tot 14.30 uur. Op woensdag hebben we les tot 12.00 uur.  Tussen de middag (behalve op woensdag) lunchen alle kinderen met hun leerkracht op school en wordt de pauze verzorgd door de organisatie “Brood & Spelen”.

Zij zorgen ervoor dat de tussenschoolse opvang goed verloopt en aansluit bij de visie van de school. Zij zorgen voor een afwisselend activiteitenaanbod voor verschillende leeftijden.

Meer over deze organisatie leest u op https://www.broodspelen.nl/

 

Brood en Spelen