KC KAS staat midden in de hedendaagse samenleving. Wij willen de kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op de samenleving van de toekomst. Dit doen wij door in een veilige leeromgeving en een prettige en constructieve sfeer te werken aan hoge leeropbrengsten en de vorming van zelfvertrouwen, zelfstandigheid, positief sociaal gedrag en het vermogen om zelfstandig te denken.

KC KAS is ontstaan vanuit de katholieke Kardinaal Alfrinkschool en neutrale kinderopvang KMN Kind & Co. Gezamenlijk willen wij de hedendaagse waarden en aspecten uit het christelijk, katholieke geloof meegeven, zonder daarbij waarheid op te willen leggen.