Ouders als partners

Wij zien ouders als belangrijke partners. Uit onderzoek blijkt dat een goede samenwerking en een open houding naar elkaar de ontwikkeling van kinderen ten goede komt en leidt tot betere leerresultaten.

Samen willen we het beste voor uw kind, onze leerling. In gesprek gaan en goed naar elkaar luisteren vinden we daarbij belangrijk. Hierin nemen we ook de leerling mee; ons uitgangspunt is ‘Praten mét in plaats van over het kind’.

Communicatie via de ouder-app Kwieb

Voor het communiceren met ouders gebruiken wij de ouderapp “Kwieb”.  Deze kunt u als app gebruiken op uw telefoon en tevens als desktopversie. Hiermee kunt u:

  • uw eigen gegevens beheren
  • een absentie doorgeven
  • een afspraak inplannen
  • contact opnemen met de leerkracht
  • nieuwsberichten van de groep en de school
  • de agenda bekijken
  • reageren op een uitgezette poll.

Communicatie met de leerkracht

Naast de 10 minutengesprekken met de leerkracht die wij volgens de jaarplanning voeren, kan de leerkracht ook tussentijds contact met u opnemen. Wanneer u zelf een vraag of opmerking heeft richting de leerkracht kunt u een bericht sturen via ‘Topic’ in de ouder-app Kwieb, via de mail contact opnemen (voornaam.achternaam@degroeiling.nl) of bellen naar school. Bij een vraag met betrekking tot zorg om de leerling, kan de leerkracht de hulp van de intern begeleider inschakelen. Zij kan een rol spelen in het ondersteunen en adviseren.

Gesprekken volgens de jaarplanning

Een aantal gesprekken tussen ouders en school zijn vastgelegd in onze jaarplanning. Tijdens deze gesprekken komen ook de leerlingen mee (vanaf groep 3). Wij vinden het belangrijk te praten mét de leerling in plaats óver de leerling te praten. Onderzoek wijst uit dat de aanwezigheid van leerlingen bij dit soort gesprekken ook de ouderbetrokkenheid vergroot en een positieve rol speelt in de successen van een leerling op school. Wanneer u als ouder een gesprek zonder uw kind wenst, kunt u hiervoor een afspraak maken met de leerkracht van uw kind.