Kleutergroepen

In de kleutergroepen 1 en 2 gebruiken we de methode Sil op School en hanteren alle kleuterleerkrachten dezelfde visie: wij leren spelenderwijs. Samen met Sil raken de kinderen spelenderwijs bekend met letters, cijfers en bewustwording van de dingen om hen heen.

Er komen diverse thema’s aan bod, zoals de seizoenen en de jaarlijkse feestdagen. Vaste hoeken in het lokaal zijn onder andere de bouwhoek, een winkel en de huishoek. Bij de gymlessen zijn er klim- en klautermaterialen in het speellokaal in de school en neemt onze vakdocent gym de kleuters ook mee voor activiteiten in De Duikelaar. En natuurlijk spelen de kleuters regelmatig buiten op hun plein.

Overige groepen

Vanaf groep 3 wordt het leesonderwijs verder ontwikkeld. Wij vinden het belangrijk dat kinderen ook thuis lezen. In samenwerking met de bibliotheek ontwikkelen we bij kinderen de nieuwsgierigheid voor boeken. Reken- en taalonderwijs zien wij als belangrijke basis. Die basis moet goed zijn en willen we daarom goed ontwikkelen bij onze kinderen. We besteden veel aandacht en tijd aan kennis en vaardigheden op dit gebied. Gedurende het jaar worden de ontwikkelingen van een kind door de leerkracht nauw gevolgd en beschreven, zodat de overdracht naar de volgende klas soepel verloopt.

Op alle ochtenden worden de leerkrachten ondersteund door pedagogisch medewerkers, die de kinderen extra ondersteuning kunnen bieden voor lesstof-verdieping óf juist lesstof-herhaling. Zo kan ieder kind binnen zijn eigen capaciteiten zo goed mogelijk ontwikkelen.

De kinderen die meer uitdaging in de lesstof kunnen gebruiken, maken gebruik van onze Plusklas. Hier leren kinderen om met elkaar samen te werken, taken te verdelen en presentaties te houden. Tevens komen filosoferen en leren leren aan bod.

Naast deze basis is er voldoende ruimte en tijd voor bewegingsonderwijs, creatieve vakken, cultuureducatie, burgerschapsvorming & sociale integratie en voor geschiedenis, aardrijkskunde, natuur- en techniekonderwijs.

Wij hopen hiermee te bereiken dat de kinderen met veel plezier terug kijken op hun ontwikkeltijd op school.

ICT-faciliteiten

In alle groepen zijn voldoende (digitale) middelen beschikbaar om kinderen optimaal te laten leren. Het uitgangspunt is dat kinderen werken en leren op een manier die voor het betreffende leerdoel en voor het kind het beste werkt. Wanneer dat op een Ipad of een Chromebook is, is dat prima. Wanneer dat met pen en papier is, is dat net zo goed en in sommige gevallen zelfs beter voor de ontwikkeling. ICT en digitalisering zien wij als een middel om doelen te bereiken en niet als doel op zich.

In onze schoolgids vertellen we u meer over de inhoud van ons aanbod.