Kleutergroepen

Spelend leren

KC KAS biedt een rijke leeromgeving aan met uiteenlopende speelhoeken. Het aanbod is thematisch, waarbij de kinderen ontdekkend en onderzoekend leren. Bij het aanbieden van de thema’s besteden we aandacht aan het verkennen, verbinden en verrijken door spel. Bij jonge kinderen staan alle zintuigen open, ontdekken gebeurt niet alleen door te luisteren. We zien spelen en bewegen als een volwaardige manier om te groeien in ontwikkeling. Spelen staat bij ons op nummer 1.

Creativiteit

Het lijkt vanzelfsprekend dat kinderen met plezier naar school gaan, maar voor sommige kinderen is dit nog een uitdaging. Wij sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen en daardoor ontwikkelen ze plezier in leren. De activiteiten zijn divers en ze stimuleren de creatieve ontwikkeling van het kind. Zo ontdekken de kinderen onbekende hoeken en materialen en ervaren ze gedurende het jaar talenten van zichzelf en/of de anderen. Bij creatieve activiteiten is het proces belangrijker dan het resultaat. Kinderen moeten in alle vrijheid kunnen experimenteren.

Welbevinden

Wij bevorderen de sociale redzaamheid door spelsituaties te creëren in een uitdagende omgeving. Bij de kinderen wordt de zelfstandigheid vooral aangemoedigd door zelfredzaamheid te bevorderen. De leerkracht heeft een begeleidende rol, stuurt en stimuleert hierbij waar nodig. Binnen het spel doet het kind ervaringen op in de omgang met zichzelf en de ander. Door deze ervaringen groeit het kind.

Groei

Op de KC KAS werken we planmatig aan het volgen van de ontwikkeling van kinderen. We houden rekening met de individuele onderwijsbehoeften d.m.v. observaties. De bevindingen vanuit deze observaties verwerken we in een registratiesysteem ‘Kijk’.

Door het gericht observeren van de ontwikkelingsgebieden en mee te spelen met de kinderen, gaan wij na waar het kind staat in zijn ontwikkeling. De leerkracht stemt het aanbod af op de onderwijsbehoeften van het kind.

Voor ons staat de ontwikkeling en onderwijsbehoeften van het kind op de voorgrond. We blijven niet zozeer stilstaan bij wat moeilijk loopt, maar proberen op zoek te gaan naar kansen om te groeien. Niet elk kind hoeft hetzelfde te presteren.

Overige groepen

Vanaf groep 3 wordt het leesonderwijs verder ontwikkeld. Wij vinden het belangrijk dat kinderen ook thuis lezen. In samenwerking met de bibliotheek ontwikkelen we bij kinderen de nieuwsgierigheid voor boeken. Reken- en taalonderwijs zien wij als belangrijke basis. Die basis moet goed zijn en willen we daarom goed ontwikkelen bij onze kinderen. We besteden veel aandacht en tijd aan kennis en vaardigheden op dit gebied. Gedurende het jaar worden de ontwikkelingen van een kind door de leerkracht nauw gevolgd en beschreven, zodat de overdracht naar de volgende klas soepel verloopt.

Op alle ochtenden worden de leerkrachten ondersteund door pedagogisch medewerkers, die de kinderen extra ondersteuning kunnen bieden voor lesstof-verdieping óf juist lesstof-herhaling. Zo kan ieder kind binnen zijn eigen capaciteiten zo goed mogelijk ontwikkelen.

De kinderen die meer uitdaging in de lesstof kunnen gebruiken, maken gebruik van onze Plusklas. Hier leren kinderen om met elkaar samen te werken, taken te verdelen en presentaties te houden. Tevens komen filosoferen en leren leren aan bod.

Naast deze basis is er voldoende ruimte en tijd voor bewegingsonderwijs, creatieve vakken, cultuureducatie, burgerschapsvorming & sociale integratie en voor geschiedenis, aardrijkskunde, natuur- en techniekonderwijs.

Wij hopen hiermee te bereiken dat de kinderen met veel plezier terug kijken op hun ontwikkeltijd op school.

ICT-faciliteiten

In alle groepen zijn voldoende (digitale) middelen beschikbaar om kinderen optimaal te laten leren. Het uitgangspunt is dat kinderen werken en leren op een manier die voor het betreffende leerdoel en voor het kind het beste werkt. Wanneer dat op een Ipad of een Chromebook is, is dat prima. Wanneer dat met pen en papier is, is dat net zo goed en in sommige gevallen zelfs beter voor de ontwikkeling. ICT en digitalisering zien wij als een middel om doelen te bereiken en niet als doel op zich.

In onze schoolgids vertellen we u meer over de inhoud van ons aanbod.