Kindcentrum Kardinaal Alfrinkschool wil kinderen van 0 tot 12 jaar een goede basis meegeven door een veilige, eenduidige omgeving te bieden. Hierin kunnen kinderen ontdekken wie zij zijn, wat hun kwaliteiten zijn en hoe zij die zo goed mogelijk kunnen inzetten. Daarnaast stimuleren wij de kinderen om ook dingen die ze wat moeilijker vinden te ontdekken en hun fantasie te gebruiken.

Sociaal leren en leren leren.

De sociaal emotionele lijn is zichtbaar door het zorgzaam zijn voor jezelf en voor je omgeving. We groeien door samen te spelen én samen te werken. Met elkaar zijn wij er verantwoordelijk voor dat wij pesten voorkomen.

Zo bereiden wij kinderen voor op de wereld van morgen en hopen wij dat zij met plezier terug kijken op hun tijd in het kindcentrum.