De kinderen worden op de VSO en BSO deskundig opgevangen door:

Saskia Rijfers *)

Robin Vat *)

Rianne van Amerongen *)

Suzanne Marchand (op dit moment tijdelijk werkzaam op andere locatie van Kind & Co)

*) Tevens onderwijsondersteuner

De VSO en BSO worden aangestuurd door:

Clustermanager Ilse Boellaard

Senior Pedagogisch Medewerker Deborah Rotmans