Binnen ons kindcentrum bieden wij in samenwerking met “Kind en Co”, de volgende vormen van kinderopvang aan:

  • Kinderdagverblijf (voor kinderen van 0-4 jaar);
  • Peutergroep (voor kinderen van 2-4 jaar);
  • Voor-en naschoolse opvang (voor leerlingen van de KAS groepen 1 t/m 8).

Wat biedt ons kinderdagverblijf ?

Het kinderdagverblijf biedt binnen het kindcentrum opvang aan kinderen van 0-4 jaar. Er zijn twee mooie groepsruimtes die grenzen aan het buitenspeelplein. De ruimtes zijn huiselijk ingericht en hebben een rustige uitstraling. De groepen bieden door het spelmateriaal en de inrichting de juiste uitdaging voor alle leeftijden.

De dag is ingedeeld volgens een vast ritme met diverse activiteiten. De activiteiten die worden aangeboden, zoals voorlezen, zingen, spel en knutselen worden afgestemd op een thema. Dit geeft dit kinderen houvast en structuur. Op het kinderdagverblijf wordt gewerkt met de methode “Uk & Puk”. Deze methode stimuleert de taalontwikkeling en besteedt ook aandacht aan sociaal-emotionele-, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en de eerste rekenprikkels.

De pedagogisch medewerkers van “Kind en Co” bieden zowel een fysieke als sociaal-emotionele veilige omgeving waarin de kinderen volop begeleid worden in hun ontwikkeling. De kinderen kunnen op hun eigen manier en tempo op onderzoek uit gaan.

Wat biedt onze peutergroep?

De peutergroep biedt binnen het kindcentrum opvang aan kinderen van 2-4 jaar. De groepsruimte is huiselijk ingericht en grenst aan een prachtig buitenterrein. De groep biedt door het spelmateriaal en de inrichting de juiste uitdaging voor de peuters.

Op de peutergroep wordt gewerkt met de erkende methode “Uk & Puk” om de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren. Dit gaat veelal aan de hand van thema’s die centraal staan. We doen spelletjes, zingen liedjes, lezen voor, tekenen en spelen natuurlijk lekker buiten. Zo leren de kinderen spelenderwijs nieuwe dingen.

Er is een nauwe samenwerking met de school .De pedagogisch medewerkers werken zoveel mogelijk samen met de leerkrachten van onze groepen 1/2. Alles in één gebouw biedt een vertrouwde omgeving voor de kinderen. De overstap naar de basisschool en de verschillende opvangsoorten is daardoor klein.

De pedagogisch medewerkers van “KInd en Co” bieden zowel een fysieke als sociaal-emotionele veilige omgeving waarin de kinderen volop begeleid worden in hun ontwikkeling. De kinderen kunnen op hun eigen manier en tempo op onderzoek uit gaan.

Wat biedt de voor- en naschoolse opvang (BSO)?

Onze BSO maakt gebruik van de aula van de school. Deze is ruim opgezet en toch huiselijk ingericht. Ons aanbod aan activiteiten is gevarieerd en er wordt rekening gehouden met de wensen en leeftijd van de kinderen. Wij zoeken aansluiting bij de thema’s die op school worden aangeboden. Ook de overdracht van de leerkrachten naar de pedagogisch medewerkers van “Kind en Co” is bij ons vanzelfsprekend.

De kinderen worden zoveel mogelijk gestimuleerd deel te nemen aan de activiteiten, maar vrij spel zien wij ook als een activiteit.

Tijdens de vakanties is de hele dag opvang en worden de activiteiten daarop aangepast. BSO KAS maakt  ook gebruik van het schoolplein van de Kardinaal Alfrinkschool. De BSO organiseert ook verschillende uitstapjes bijvoorbeeld naar speeltuinen in de buurt.

Voorschoolse opvang (VSO):
VSO KAS biedt bij voldoende belangstelling voorschoolse opvang aan op maandag tot en met vrijdag van 07.30 uur tot 08.30 uur. De pedagogisch medewerker van “Kind en Co” brengt de kinderen naar de klas en zorgt dat de overdracht aan de leerkracht goed verloopt.

Voor meer informatie, aanvragen van rondleidingen en wijze van aanmelden verwijzen wij u graag naar de site van www.kmnkindenco.nl.