De opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar start nadat de renovatie van het gebouw volledig is afgerond. De prognose is, dat dit zal gebeuren rond juli/augustus 2021.

Opvang van 2 tot 4 jaar start mogelijk al eerder in schooljaar 2020/2021. Op onze pagina over de renovatie houden wij u hiervan actueel op de hoogte.

Onze BSO maakt gebruik van de aula van de school. Deze is ruim opgezet en toch huiselijk ingericht. Ons aanbod aan activiteiten is gevarieerd en er wordt rekening gehouden met de wensen en leeftijd van de kinderen. Wij zoeken aansluiting bij de thema’s die op school worden aangeboden. Ook de overdracht van de leerkrachten naar de pedagogisch medewerkers is bij ons vanzelfsprekend. Zo kunnen wij inspelen op de dingen die tijdens schooltijd zijn gebeurd en het van daar weer oppakken. Voor de kinderen een voorwaarde die nodig is om zo goed mogelijk tot ontwikkeling te kunnen komen.

De kinderen worden zoveel mogelijk gestimuleerd deel te nemen aan de activiteiten, maar vrij spel zien wij ook als een activiteit.

Tijdens de vakanties is de hele dag opvang en worden de activiteiten daarop aangepast. Onze buitenruimte is ingericht om naar hartenlust te kunnen spelen. BSO KAS maakt gebruik van het schoolplein van de Kardinaal Alfrinkschool. De BSO organiseert ook uitstapjes naar speeltuinen in de buurt. Kind & Co en de Kardinaal Alfrinkschool vormen samen Kindcentrum Kardinaal Alfrinkschool.

Voorschoolse opvang (VSO):
VSO KAS biedt bij voldoende belangstelling voorschoolse opvang aan op maandag tot en met vrijdag van 07.30 uur tot 08.30 uur. De pedagogisch medewerker brengt de kinderen naar school en zorgt dat de overdracht aan de leerkracht goed verloopt. Alleen de kinderen van de Kardinaal Alfrinkschool kunnen op VSO KAS terecht.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar de site van www.kmnkindenco.nl.